logoАбітурієнту

Важливу інформацію щодо умов вступу до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на ступінь бакалавра (на основі повної загальної середньої освіти – 11 кл.) можна отримати за адресою.

Для вступу на напрям підготовки «географія» необхідно представити сертифікати ЗНО з таких предметів:  географія, українська мова та література (базовий рівень), історія України.

 Ліцензійний обсяг прийому на навчання – 90 осіб, з них на державну форму навчання – ____  осіб.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік.

В процесі навчання студенти вивчають низку дисциплін, серед них: геологія, картографія, землезнавство, фізична географія материків і океанів, краєзнавство і туризм, кліматологія і гідрологія, фізична географія України, географія ґрунтів, географія населення, географія світового господарства, соціальна географія України, економічна географія України, регіональна економічна географія світу, політична географія, етногеографія, геоурбаністика тощо.

 Студенти мають змогу закріпити теоретичні знання під час виробничих і навчальних практик:

  1. У загальносовітніх школах;
  2. Літніх оздоровчих таборах;
  3. Навчальних практиках в Українських Карпатах і Придністерї;
  4. Маршрутних весукраїнських практиках.

Наші випускники працевлаштовані:

  • вчителями і викладачами географії, основ економіки і біології vipusknik;
  • фахівцями з організації краєзнавчо-туристичної роботи vipusknik_tur;
  • працівниками туристичних фірм vipusknik_TA;
  • фахівцями природоохоронних установ;
  • фахівцями-землевпорядниками;
  • фахівцями метеослужби.